Om kursen

Mer om Kinky Passion:

Kinky Passion är tänkt som en djupdykning i det vi till vardags kallar BDSM – men på ett alldeles speciellt sätt, nämligen genom att kombinera BDSM med Tantra, och även med inspiration från dans och teater. Det innebär att du kan få ut mycket av denna kurs oavsett om du är nybörjare eller erfaren.

Med inspiration från Tantra kan vi med hjälp av tekniker som andning, visualisering, rörelse och ljud öka sensationen i t.ex. njutbar smärta (exempelvis smisk & pisk) till oanade höjder – att även lättare stimulans kan ge oväntat stark effekt. Framför allt vill vi förmedla insikten att allt blir mycket bättre om du laddar hela mötet med väldigt mycket kärlek, energi, rörelse, ljud och extas – klassiska ingredienser i modern tantra. Vi lägger alltså samman det tantriska med BDSM, och ut kommer något alldeles sensationellt.

Det upplevelsecentrerade fokus som denna kurs har gäller även repen – där finns självklart grunderna i, och inspirationen från kinbaku – japansk repkonst – men det vi framför allt kommer att utforska med repen är inte konsten att göra de perfekta knutarna, eller den konstnärliga aspekten av kinbaku, utan snarare just upplevelsen att dominera, ta ansvar för en annan människas upplevelse, eller bli dominerad, och att kunna sjunka in i och hänge sig åt en självvald hjälplöshet – som paradoxalt nog kan leda till en fantastisk känsla av att vara både stark och fri!

Du får uppleva sensationen i att dominera – eller att bli dominerad – att ge och ta emot den där sortens skön smärta som är perfekt – som inte skapar lidande, utan är verkligt njutbar, och känn befrielsen i att lämna över kontrollen till någon som binder dig – för att sedan binda någon som överlämnar sig till dig. Allt är frivilligt, allt är med ditt och din lekkamrats medgivande.

Dominans och underkastelse förekommer i alla övningar, eftersom det finns med som en komponent i all BDSM – om än mer sekundärt för vissa, primärt för andra, och på väldigt olika sätt, förstås. Om det finns tid går vi under kursen även in på en del tekniker, attityder och kroppsspråk från teatervärlden, om hur man med lätthet och lekfullhet kan gå in i tydligt dominanta respektive underordnade roller i en dynamisk relation.

Något som ofta glöms bort när man lär ut praktisk teknik, gällande sådant som en person gör med en annan person – vare sig det är massage, kiropraktik, smisk, bondage eller vad som helst som sker i ett möte – så är det konsten att ta emot. Hur ska jag förhålla mig till en smekning, eller ett bett? Hur ska jag som mottagare uppleva detta så intensivt som möjligt? Vi går på kursen in även på detta oerhört viktiga ämne, i konsten att skapa ett intimt och meningsfullt möte.

Allt på våra kurser är 100% frivilligt, inget är obligatoriskt. Vi håller inte kurs för att lära ut ”rätt” metoder och attityder. Poängen är att DU ska få utforska dina egna gränser, DIN egen lust, på DINA villkor. Därför är SAMTYCKE helig lag på våra kurser. Du måste ingenting, och du gör bara det du vill, inget annat.

Några av våra viktigaste inspirationskällor och lärare i ämnet (utan inbördes rangordning) är Barbara Carrellas, Andy Buru, Zahava Griss, Felix Ruckert, Ruby May, Anders Wallin – kunniga och generösa människor utan vilkas erfarenheter och kunskap vi aldrig hade kunnat hålla kurser i detta.

Och nu är vi även varandras inspirationskällor – kom och lek med oss!

whip

fri_kursbanner_ani

Annonser